Onlineutbildning

Ett interaktivt program, tillgängligt online.
Syftet är att snabbt medvetandegöra de anställda om ett bensinsnålare, miljövänligare och säkrare sätt att köra bil.

 
Informationskampanj för förare

Varje månad påminns förarna via e-post om vilka förhållningsregler som gäller för ekokörning.

 
Förbrukningsuppföljning

Under rubriken iManage finns en bränslespecifik kvartalsrapportering med analyser och tabeller med nyckeltal. De är upprättade och kommenterade av konsulter från Arval.

      Suivi des consommations